Medlemskab

Når man bliver døbt, bliver man automatisk medlem af folkekirken. Hvis du gerne vil være medlem, men ikke er døbt, skal du kontakte præsten for at aftale nærmere.

Hvis du er døbt og gerne vil genindmeldes i folkekirken, så skal du også kontakte præsten - enten pr. mail eller telefon. Når præsten efter samtale med dig har godkendt anmodningen om genoptagelse, registreres genoptagelsen i kirkebogen, hvorved den også er registret i CPR, og man skal igen betale kirkeskat. Herefter sender vi dig en ny fødsels- og dåbsattest som bevis på, at du er medlem af folkekirken.