Konfirmation

I Strø og Gørløse sogne bliver man som udgangspunkt konfirmeret i 7. klasse. De fleste konfirmander går på Sigerslevøster Privatskole eller på Brødeskov Skole. Om foråret, mens man stadig går i 6. klasse, får man besked om indskrivning til konfirmation og konfirmationsforberedelse. Man bliver indskrevet ved at henvende sig til præsten. Og man er altid velkommen til at henvende sig, hvis man er i tvivl om noget vedr. konfirmationsforberedelse og konfirmation.

 

Fra og med 2018 ligger konfirmationerne fast St. Bededag i Gørløse Kirke og Kristi Himmelfartsdag i Strø Kirke. Der tilbydes kun andre konfirmationsdage, hvis der kan samles flere konfirmander til en dag.

 Konfirmationsforberedelse er ganske enkelt indføring i kristendommen, dvs. undervisning i de kristne grundfortællinger fra biblen, i gudstjenesten og i de ritualer og skikke, vi bruger i kirken. Formålet er, at konfirmanderne bliver fortrolige med den kristne livstydning; hvilken sammenhæng, de er (eller bliver)døbt ind i, og hvad det betyder for dem selv og deres liv i fortid, nutid og fremtid – med stort fokus på nutiden.

I undervisningen inddrages billeder, musik, film og internet og en ekskursion eller to.