Fødsel / dåb

Tillykke med den lille ny!

I skal anmelde fødslen af den nyfødte til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor, og for Strø og Gørløse sogne sker anmeldelsen til Det fælles Kirkekontor, Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød. Tlf. 70 23 03 93. Mail: hpfk@km.dk

Ønsker I at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til præsten og træffe en aftale. Dåben foregår fortrinsvis ved en almindelig søndagsgudstjeneste, men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan en lørdagsdåb også komme på tale.

Forud for dåben har forældrene en samtale med præsten, hvor man taler om dåbens forløb og betydning, om praktiske detaljer som barnets navn, hvem der er faddere, hvem der bærer barnet og evt. ønsker for salmer.

Et dåbsbarn skal have mellem 2 og 5 faddere. En gudmor / gudfar er den, der bærer barnet, og det kan være én af fadderne eller én af forældrene.
For at kunne blive fadder eller gudmor/gudfar, skal man selv være døbt med den kristne dåb.

Man kan læse mere om dåb på www.folkekirken.dk , hvor man også kan finde det autoriserede dåbsritual.

Man kan finde forslag til salmer og også høre melodien på www.dendanskesalmebogonline.dk