Begravelse / bisættelse

Ved dødsfald kontakter de pårørende præsten og aftaler tidspunkt for begravelsen / bisættelsen. Aftalen kan også træffes gennem bedemanden. Derefter har præsten en samtale med de pårørende, hvor de praktiske forhold, herunder salmer, aftales, og hvor præsten får kendskab til afdøde.

Ved begravelsen/bisættelsen hjælper ritualet de efterladte gennem afskeden med den, som er død. I kirken holdes en gudstjeneste, der ser tilbage med taknemmelighed og fremad med håb. Hvis man skal sige med ét ord, hvad begravelsen går ud på, må dette ord være trøst.